The Witcher: Blood Origin | Netflix (2022) เดอะ วิทเชอร์ นักล่าจอมอสูร:ปฐมบทเลือด (EP.1-EP.4 จบ) - EP.1
The Witcher: Blood Origin | Netflix (2022) เดอะ วิทเชอร์ นักล่าจอมอสูร:ปฐมบทเลือด (EP.1-EP.4 จบ) - EP2.
The Witcher: Blood Origin | Netflix (2022) เดอะ วิทเชอร์ นักล่าจอมอสูร:ปฐมบทเลือด (EP.1-EP.4 จบ) - EP.3
The Witcher: Blood Origin | Netflix (2022) เดอะ วิทเชอร์ นักล่าจอมอสูร:ปฐมบทเลือด (EP.1-EP.4 จบ) - EP.4

*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

เรื่องย่อ The Witcher: Blood Origin | Netflix (2022) เดอะ วิทเชอร์ นักล่าจอมอสูร:ปฐมบทเลือด (EP.1-EP.4 จบ) ()

          ย้อนไปกว่าพันปีก่อนยุคสมัยของ “เดอะ วิทเชอร์ นักล่าจอมอสูร” กลุ่มผู้ถูกขับไล่เจ็ดคนในโลกของเอลฟ์ต้องหันมาผนึกกำลังกันต้านจักรวรรดิอันทรงพลัง

แสดงความคิดเห็น